Bittium Secure Suite

Bittium Secure Suite je licence pro zabezpečenou komunikaci v rámci uzavřené skupiny. Licence je nepostradatelnou součástí pro vaši pracovní skupinu, kde komunikujete se šifrovanými telefony Bittium. Jedině s licencí se komunikace mezi zařízeními stává zcela bezpečnou.

Na dotaz
Kód: B09CZ
Značka: Bittium
1 Kč 1,21 Kč včetně DPH
Security built in layers with Tough Mobile 2
Tip

Co je Bittium Secure Suite

 

Bittium Secure Suite je vaše vlastní soukromá komunikační síť, přes kterou probíhá veškerá správa vašich telefonů a šifrované komunikace:

 

 • Mobilní VPN
 • Správa mobilů a instalovaných aplikací
 • Vzdálená atestace a aktualizace firmwaru
 • Log server – záznamy aktivit zařízení
 • Šifrované zasílání zpráv
 • Rozsáhle testovaná a externě auditovaná kódová základna

 

BSS

 

Díky Mobilní VPN jste zcela nezávislí na veřejném internetovém připojení, cloudových službách a třetích stranách.

 

Příklady použití

 

Licence odpovídá vysokým bezpečnostním standardům, které najdou využití u bezpečnostních složek, vysoce postavených státních úředníků a manažerů firem každodenní práci i při mimořádných jednáních a událostech.  

 

Typickým příkladem pravidelného používání je investiční skupina pro akvizice a fúze podniků. Mimořádnou událost s potřebou zabezpečení informací může být VIP událost, např. politický summit a jakékoli soukromé a důležité jednání.

 

Cena licence a telefonu na dotaz

 

Máte zájem o koupi šifrovaného telefonu? Cena Bittium Tough Mobile 2 spolu s licencí se odvíjí od počtu zakoupených mobilů. Při větší objednávce vám telefony rádi předvedeme a zaškolíme vaší skupinu v jejich používání.

 

Management mobilního zařízení

 

Centralizovaný vzdálený management bezpečnostních funkcí Tough Mobile a Android ze serveru.

 

 • Vzdálená aktualizace (push)
 • SafeMove VPN management
 • Vzdálené vymazání
 • Vzdálené zamknutí
 • Zpětné získání protokolu auditu zařízení
 • Ověřené certifikáty CA
 • Wi-Fi management:
  • SSID konfigurace
  • Bezpečnostní opatření
  • Kvalifikace

 

Jednotlivé prvky a možnosti zabezpečení

 

 • Požadavky zařízení na heslo:
  • Číselné, alfanumerické, komplexní, délka hesla
  • Celkově je možné ovládat až 100+ parametrů
  • Vymazání dat po neúspěšném zadání hesla
 • Časový limit pro zadání hesla
 • Čas vypršení platnosti hesla
 • Povolení/zákaz:
  • Softwaru z neověřených zdrojů
  • Android Debugging Bridge (ADB), nastavení vývojáře
  • Bluetooth
  • Kamera a fotoaparát
  • MMS odesílání a příjem
  • Polohové služby
  • iZat (Qualcomm AGPS)
  • Zkouška Android připojitelnosti
  • Nastavení zvuku
  • Řízení nastavení aplikace
  • Cell vysílání
  • Konfigurace pověření zařízení
  • Konfigurace mobilních operátorů
  • Tethering
  • Konfigurace VPN
  • Konfigurace Wi-Fi
  • Uživatelem vynucený tovární reset
  • Instalace a odinstalace aplikací
  • Správa účtů
  • Připojení externích médií (USB, SD karty)
  • Uživatelem vynucený reset nastavení sítě
  • Odchozí NFC paprsky
  • Odchozí hovory
  • SMS
  • Nastavení hlasitosti mikrofonu
  • USB přenos souborů

 

Management mobilních aplikací

 

 • Spravovaná soukromá knihovna aplikací pro poskytování aplikací do zařízení
 • Základna instalace aplikací je neustále aktuální s novými verzemi a opravami zabezpečení

 

Vzdálená atestace

 

Kryptografický hardware Tough Mobile TPM (Trusted Platform Module) zaručuje, že vzdálené zařízení je přesně v takovém stavu, v jakém opustilo továrnu a nese nemodifikovaný oficiální firmware. Služba vzdáleného ověřování umožňuje kontrolu integrity použít u služeb MDM, VPN brány a služeb třetích stran.

 

 • Integrita klíčových hardwarových a softwarových komponent kontrolována na dálku pomocí TPM
 • Integrace s řízením přístupu VPN
 • API pro integraci do služeb třetích stran

 

Bezdrátová aktualizace firmwaru

 

Plná kontrola nad tím, která zařízení jsou aktualizována, kdy a jakým firmwarem.

 

 • Automatické načítání aktualizací
 • Je možné přiřadit aktualizace pro zařízení nebo skupinu
 • Volitelně chráněno VPN

 

Log Server

 

 • Analýza vizuálních protokolů pro efektivní reakci na incidenty a dokonce proaktivní vyhýbání se incidentům
 • Sběr a analýza dat protokolu tak, aby měl správce vždy aktuální přehled o tom, co se děje na straně zařízení a infrastruktury

 

Zabezpečené zasílání zpráv

 

Bezpečný a škálovatelný systém push, který lze snadno implementovat do aplikací. Známé API, podobné běžným systémům cloudových zpráv.

 

 • Nízké nároky na energii
 • Nízká latence
 • Malá šířka pásma
 • TLS bezpečnost, volitelně VPN

 

Podporované serverové platformy

 

 • SMR330 SafeMove zařízení
 • Vmware™ virtuální zařízení

 

Mobilní VPN funkce

 

 • IPsec, IKEv2
 • Integrovaná firewall a IPsec
 • Aplikace je vždy zapnutá a nelze ji obejít
 • Vyžaduje vzdálené ověření pro přístup VPN
 • Rozsáhle testovaná a externě auditovaná kódová základna

 

Mobilní VPN Crypto

 

 • CNSA/NSA suite B kompatibilní
 • SHA2-512
 • AES-256, SERPENT
 • ECDH skupiny 19,20, 21 (NIST) a 27,28,29 a 30 pro IKEv2 (Brainpool)
 • ECDSA certifikáty
 • RSA klíče do 16k